Skip to content

Khudi ho zinda to hai faqr bhi shahenshahi